Main content
menu
English

Bulletin of IHP

Browse Manuscripts Editorial Board How to Subscribe

BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY ACADEMIA SINICA

 • Chairperson: Jen-der Lee (Standing Committee)
 • Editorial Board: Ping-yi Chu (Standing Committee), Jeng-guo S. Chen (Standing Committee),
  Sheng-chih Lin (Standing Committee), Scarlett Chiu, Ya-ju Cheng, Shih-hsuan Yen,
  Fan-sen Wang (Standing Committee), Hung-tai Wang, Kuo-tung Chen, Wen-yi Chen,
  Cheng-hwa Tsang (Academician, Academia Sinica), Jo-shui Chen (National Taiwan University),
  Paul R. Katz (Institute of Modern History, Academia Sinica), Tseng-kuei Liu, 
  Hung-ming Lin (National Chengchi University), Cheng-hua Fang (National Taiwan University)
 • Secretary: Wen-yi Chen
 • Editorial Assistants: Shu-chen Tsai, Liang-shou Chen, Kuan-jung Kao
 • Mailing Address: Institute of History & Philology
  Academia Sinica, Taipei 11529
  Taiwan, ROC
 • ISSN: 1012-4195
返回頂端