Main content
menu
English

Bulletin of IHP

Browse Manuscripts Editorial Board How to Subscribe

BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY ACADEMIA SINICA

  • Chairperson: Jen-der Lee (Standing Committee)
  • Editorial Board: Ping-yi Chu (Standing Committee), Sheng-chih Lin (Standing Committee), Jeng-guo S. Chen, Scarlett Chiu, Ya-ju Cheng, Shih-hsuan Yen, Fan-sen Wang (Standing Committee), Kuo-tung Chen, Hung-tai Wang (Standing Committee), Wen-yi Chen, Cheng-hwa Tsang (Academician, Academia Sinica), Jo-shui Chen (National Taiwan University), Paul R. Katz (Institute of Modern History, Academia Sinica), Tseng-kuei Liu, Hung-ming Lin (National Chengchi University), Cheng-hua Fang (National Taiwan University)
  • Secretary: Wen-yi Chen
  • Editorial Assistants: Shu-chen Tsai, Liang-shou Chen, Kuan-jung Kao
  • Mailing Address: Institute of History & Philology
    Academia Sinica, Taipei 11529
    Taiwan, ROC
  • ISSN: 1012-4195
返回頂端