Main content
menu
English

Books:Historical Documents

How to Subscribe
明季流寇始末

明季流寇始末

  • Author:

    李光濤

  • Date:

    1965/03

  • Type:

    Historical Documents

  • Subject:

Introduction

1948年8月,傅孟真晉謁蔣總統,當時國共關係緊張,蔣總統有感於此,特詢及中國自漢代以來歷代流賊的史事。傅氏歸而囑作者作此文,作者於1948年11月完成。然由於戰事蔓延,史語所遷台,原稿不及複印。作者就記憶所及,陸續補寫而成此書。

本文首述由於先有外賊之煽亂,次述內賊之因勢而起,終之則是所謂「流賊又為清人造時勢」,而明季中國之亡,實亡於此。讀明季流寇史事者不可不知。

(中央研究院歷史語言研究所專刊之五十一)

⟸ Back
返回頂端